Tjänster

Br. Sandhs Entreprenad AB

Arbetsområden

Vi arbetar idag med en stor bredd av kundgrupper och inom ett brett fält av arbetsområden.

 

Våra kunder kan fördelas såväl inom den offentliga sektorn som den privata sektorn.

Vi har specialkompetens inom flera olika områden och erfarenhet från ett brett fält av arbetsområden inom entreprenadsektorn:

  • Tipptäckning
  • Rivning
  • Skötsel av mark och parkanläggningar
  • Drift och underhåll av parker, vägar och grönområden
  • Stensättning och gatuarbeten
  • Vägbyggnation
  • Anläggningsprojekt
  • Projektering / Exploatering


Br. Sandhs Entreprenad AB