Tjänster

Tjänster

Våra tjänster riktar sej såväl till offentliga beställare som privata.

 

Vi tar hand om hela ert projekt från idé till färdig anläggning som att vi flygscannar, projekterar, myndighetskontakter, upprättar bygghandlingar, lov med mera.

 

Inget uppdrag för litet och inget för stort, vi levererar tjänster inom följande områden:

 • Exploateringsområden med gatu- och VA arbeten
 • Vägbyggnation
 • Totalentreprenad för vägsamfälligheter grusning, hyvling, dammbindning, trumbyten, dikning med mera
 • Grundläggningar
 • Betongarbeten, gjutning grunder, murar och renovering av betongkonstruktioner
 • Finplanering, stensättning planteringar med mera
 • Restaurering av utemiljö, bostadsföreningar/områden med mera
 • Garantiskötsel
 • Husdräneringar
 • Rivningsarbeten, miljösanering av byggnader och rivningsplaner
 • Miljösanering förorenad mark
 • Lekplatsanläggningar
 • Sluttäckning tippar
 • Ansökan om tipp för jordmassor
 • Leveranser av grus
 • Avfallstransporter