Hem

Välkommen till Sandhs!

Din lokala och regionala markentreprenör med kvalitet och kundnöjdhet som fokus.


Vi utför alla typer av markentreprenader inom Exploatering, väg och VA, grundläggning och betonggjutning, snickeriarbeten, el och fiberdragning, fjärrvärme, finplanering med mera.


Vi är medlemmar i

Västsvenska Handelskammaren

för ett västsvenskt näringsliv i världsklass